Slovanet

Hráme o 15 exkluzívnych dovoleniek!

Aktivujte si novú službu alebo predĺžte existujúcu zmluvu od Slovanetu
a vyhrajte jednu z 15 dovoleniek snov.

Hlavná cena

exkluzívny týždenný pobyt pre 2 osoby
6x 1000 € poukážka od TIP travel, a.s.
na nákup zájazdu
 • Výhercovia budú môcť poukážky uplatniť na všetky pobytové a pobytovo-poznávacie zájazdy z katalógu Leto 2014 (okrem poznávacích a pútnických zájazdov na stranách 297-307)
 • Poukážky je možné uplatniť do 30. 6. 2014 len na úhradu zájazdu podľa plných katalógových cien podľa pobytov v aktuálnom katalógu Leto 2014.
 • Nie je možné ich uplatniť v žiadnom zľavovom režime, ani v žiadnej akcii (napríklad First minute, Last minute atď.) a ani v kombinácii s inými zľavami (napríklad rôzne karty a podobne), či zamestnaneckými zľavami poskytovanými pre vybrané spoločnosti.
 • Za poukážky nie je možné vyplatiť výhercom hotovosť a ani ich žiadnym spôsobom refundovať.
 • Ak je menovitá hodnota poukážky vyššia ako plná katalógová cena zájazdu, z poukážky nie je možné výhercovi vydávať.
 • Ak bude hodnota poukážky nižšia ako plná katalógová cena vybraného zájazdu, výherca je povinný doplatiť rozdiel medzi plnou katalógovou cenou vybraného zájazdu a menovitou hodnotou poukážky.
 • Presný termín zájazdu si výherca dohodne s cestovnou kanceláriou TIP TRAVEL, ktorá musí preveriť voľné kapacity hotela na výhercom požadovaný termín.
 • www.tiptravel.sk
objednaj internet
a vyhraj dovolenku
 

Ďalšie ceny

víkendový pobyt pre 4 osoby
3x AquaCity Poprad
víkendový wellness pobyt pre 2 osoby
 • ubytovanie v Hotel AquaCity Mountain View****, ktorý patrí medzi najlepšie hotely vo svojej kategórii
 • je zariadený v modernom a luxusnom štýle a zodpovedá požiadavkám aj tých najnáročnejších hostí
 • každá zo 41 izieb hotela má vlastný balkón s výhľadom na panorámu Vysokých Tatier
 • AquaCity Resort je jeden z najmodernejších termálnych rezortov a hotelových komplexov v Európe
 • celý areál je vybudovaný nad geotermálnym zásobníkom vody, ktorý zároveň slúži ako hlavný zdroj energie pre celý komplex
 • mesto Poprad je kultúrnym, hospodárskym a turistickým centrom s históriou, ktorá siaha až do 13. storočia
 • pobyt je v nominálnej hodnote 330 € s DPH/ 1x pobyt (275 € bez DPH / 1x pobyt)
 • výhru je možné si uplatniť v termíne od 5. 4. 2014 do 31. 10. 2014 vždy po dohode s recepciou v Aqua City Poprad
 • www.aquacity.sk
objednaj internet
a vyhraj dovolenku
 

víkendový pobyt pre 4 osoby
3x Slnečný majer
víkendový pobyt pre 4 osoby
 • agroturistické zariadenie, ktoré sa nachádza v obci Stebnícka Huta vzdialenej 15 km od Bardejova
 • ubytovanie v 2-posteľových izbách
 • WC + TV na izbe
 • plná penzia
 • jazda na koni 2x30 min.
 • víkendový zážitkový pobyt v Slnečnom majeri v nominálnej hodnote 257 € s DPH
 • pobyt je možné využiť od 1.6. do 31.10.2014 po dohode so Slnečným majerom
 • www.slnecnymajer.sk
objednaj internet
a vyhraj dovolenku
 

víkendový pobyt pre 2 osoby
3x Marekov Dvor
víkendový pobyt pre 4 osoby
 • ubytovanie priamo na gazdovstve
 • plná penzia - strava pripravovaná z domácich produktov gadovstva - mlieko, syry, vajcia, zemiaky, zelenina, v prípade záujmu aj domáce mäso
 • možnosť vegetariálnskej, vegánskej a bezlepkovej stravy
 • jazda na koni 60min. (možnosť rozdeliť na 2x30 min., základy jazdenia alebo vychádzka do terénu)
 • ukážka výroby tradičných slovenských syrov, exkurzia po gazdovstve, predstavenie zvierat a ich charakterov, večerná grilovačka a oheň
 • víkendový zážitkový pobyt v Marekovom Dvore v nominálnej hodnote 292 €
 • pobyt je možné využiť od 1.6. do 31.10.2014 po dohode s Marekovým Dvorom
 • www.marekovdvor.sk
objednaj internet
a vyhraj dovolenku

1. žrebovanie

 • 2x 1000 € poukážka na dovolenku snov vyhráva:
  • Lívia K., Brezno
  • Denisa V., Šahy
 • 1x víkendový wellness pobyt v AquaCity Poprad vyhráva:
  • Božena M., Poprad
 • 1x pobyt na gazdovstve Marekov Dvor vyhráva:
  • Jana P.
 • 1x pobyt v zariadení Slnečný majer vyhráva:
  • Andrea K., Banská Bystrica

2. žrebovanie

 • 2x 1000 € poukážka na dovolenku snov vyhráva:
  • Ján M., Bánovce nad Bebravou
  • Vladimír S., Trenčianska Teplá
 • 1x víkendový wellness pobyt v AquaCity Poprad vyhráva:
  • František B., Marcelová
 • 1x pobyt na gazdovstve Marekov Dvor vyhráva:
  • Andrej A., Šarišský Štiavnik
 • 1x pobyt v zariadení Slnečný majer vyhráva:
  • Mária B., Východná

3. žrebovanie už o 992 dní

 • 2x 1000 € poukážka na dovolenku snov
 • 1x víkendový wellness pobyt v AquaCity Poprad
 • 1x pobyt na gazdovstve Marekov Dvor
 • 1x pobyt v zariadení Slnečný majer

Pravidlá súťaže
„S internetom od Slovanetu VYHRAJTE dovolenku snov!“

1. Usporiadateľ:

Slovanet, a. s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35 765 143, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2103/B (ďalej len „usporiadateľ“), organizuje súťaž „S internetom od Slovanetu VYHRAJTE dovolenku snov!“ (ďalej len „súťaž“) v období od 1. 2. 2014 do 30. 4. 2014 (ďalej „súťažne obdobie“).

2. Účastníci súťaže

Súťaž je určená pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov s výnimkou zamestnancov usporiadateľa a ich rodinných príslušníkov. Za rodinných príslušníkov sa na účely súťaže považujú osoby tvoriace domácnosť a/alebo osoby blízke v zmysle § 115 až 117 Občianskeho zákonníka. Zo súťaže budú ďalej vylúčení všetci účastníci, ktorí nesplnia podmienky účasti v súťaži, najmä podmienky uvedené v čl. 3 týchto pravidiel.

3. Podmienky účasti v súťaži

Za účastníka súťaže sa považuje každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (vrátane fyzickej osoby – podnikateľa), ktorá v čase konania súťaže je:

 • novým užívateľom služby a ktorá uzatvorí zmluvu o poskytovaní služby na dobu určitú (ďalej len „doba viazanosti“) a nemá do dňa uzavretia zmluvy žiadny zmluvný vzťah so Slovanetom na poskytovanie služby.
 • existujúcim užívateľom služby Slovanetu a ktorá uzatvorí  k existujúcej zmluve dodatok s dobou viazanosti.
 • každý užívateľ, ktorý má so Slovanetom uzavretý zmluvný vzťah na poskytovanie služby a zároveň uzatvorí novú zmluvu s dobou viazanosti na poskytovanie služby na inom mieste poskytovania služby než je miesto poskytovania služieb na základe iných zmluvných vzťahov z minulých období.

Usporiadateľ bude výhercov žrebovať zo všetkých súťažiacich, ktorí sa platne zúčastnia súťaže. Žrebovanie sa uskutoční v troch termínoch uvedených v čl. 6 týchto pravidiel.

4. Výhra

Výhrou v súťaži je :

6 x poukážka na „DOVOLENKU SNOV“ od Slovanetu v hodnote 1 000 € s DPH vo forme poukážky prostredníctvom cestovnej kanceláriu TIP TRAVEL.

Výhercovia budú môcť poukážky uplatniť na všetky pobytové a pobytovo-poznávacie zájazdy z katalógu Leto 2014. Výherca si nemôže uplatniť výhru na poznávacie a pútnické zájazdy podľa aktuálneho katalógu cestovnej kancelárie TIP TRAVEL Leto 2014 (strana 297-307). Poukážky je možné uplatniť do 30. 6. 2014 len na úhradu zájazdu podľa plných katalógových cien podľa pobytov v aktuálnom katalógu Leto 2014. Nie je možné ich uplatniť v žiadnom zľavovom režime, ani v žiadnej akcii (napríklad First minute, Last minute atď.) a ani v kombinácii s inými zľavami (napríklad rôzne karty a podobne), či zamestnaneckými zľavami poskytovanými pre vybrané spoločnosti.

Za poukážky nie je možné vyplatiť výhercom hotovosť a ani ich žiadnym spôsobom refundovať. Ak je menovitá hodnota poukážky vyššia ako plná katalógová cena zájazdu, z poukážky nie je možné výhercovi vydávať. Ak bude hodnota poukážky nižšia ako plná katalógová cena vybraného zájazdu, výherca je povinný doplatiť rozdiel medzi plnou katalógovou cenou vybraného zájazdu a menovitou hodnotou poukážky.

Presný termín zájazdu si výherca dohodne s cestovnou kanceláriou TIP TRAVEL, ktorá musí preveriť voľné kapacity hotela na výhercom požadovaný termín.

 • 3x víkendový zážitkový pobyt pre štyri osoby na gazdovstve Marekov Dvor, v   nominálnej hodnote 292 € / 1x pobyt. Výhru je možné si uplatniť v termíne od 1. 6. do 31. 10. 2014, vždy po dohode so zariadením, ktoré musí preveriť voľné kapacity na výhercom požadovaný termín. Pre výhercu je zabezpečené 2 x ubytovanie vrátane plnej penzie.
 • 3x víkendový pobyt pre štyri osoby v agroturistickom zariadení Slnečný majer, v   nominálnej hodnote 257 € vrátane DPH / 1x pobyt (214 € bez DPH / 1x pobyt). Výhru je možné si uplatniť v termíne od 1.6. do 31.10. 2014, vždy po dohode so zariadením, ktoré musí preveriť voľné kapacity vo výhercom požadovanom termíne. Pre výhercu je zabezpečené 2 x ubytovanie vrátane plnej penzie.
 • 3x víkendový wellness pobyt pre dve osoby v hoteli Mountain View v AquaCity Poprad, v nominálnej hodnote 330 € s DPH/ 1x pobyt (275 € bez DPH / 1x pobyt), cez AquaCity Poprad. Výhru je možné si uplatniť v termíne od 5. 4. 2014 do 31. 10. 2014 vždy po dohode s recepciou v Aqua City Poprad, ktorá musí preveriť voľné kapacity hotela na výhercom požadovaný termín.

Kompletný popis výhier je zverejnený na stránke www.netomsvetom.sk

5. Výherca

 • Výhercom výhry sa stáva účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 3. týchto pravidiel, zároveň sa stal aktívnym užívateľom služby.
 • Výherca bude e-mailom a telefonicky informovaný usporiadateľom súťaže do 5 pracovných dní odo dňa jednotlivých žrebovaní na emailovej adrese a telefónom čísle, ktoré uviedol vo svojej zmluve o poskytovaní služby. Zároveň mená výhercov budú zverejnené na internetovej stránke usporiadateľa www.slovanet.sk a na stránke www.netomsvetom.sk do 5 dní odo dňa jednotlivých žrebovaní.

6. Žrebovanie

Žrebovanie bude prebiehať v troch termínoch:

 • Prvý termín žrebovania: Výhercom výhry v prvom termíne žrebovanie sa stáva vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý v termíne od 1. februára 2014 do 28. februára 2014 (vrátane) splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 3. týchto pravidiel, zároveň sa stal aktívnym užívateľom služby. Žrebovanie prebehne do 11. marca 2014 a žrebovať sa bude o 2 x vybraný pobyt „DOVOLENKA SNOV“ v hodnote 1 000 € s DPH vo forme poukážky prostredníctvom cestovnej agentúry TIP TRAVEL; 1 x víkendový pobyt pre štyri osoby na gazdovstve Marekov Dvor; 1 x víkendový pobyt pre štyri osoby v agroturistickom zariadení Slnečný majer1 x víkendový wellness pobyt pre dve osoby v hoteli Mountain View v Aquacity Poprad.
 • Druhý termín žrebovania: Výhercom výhry v  druhom termíne žrebovanie sa stáva vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý v termíne od 1. marca 2014 do 31. marca 2014 (vrátane) splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 3. týchto pravidiel, zároveň sa stal aktívnym užívateľom služby. Žrebovanie prebehne do 9. apríla 2014 a žrebovať sa bude o 2 x vybraný pobyt „DOVOLENKA SNOV“ v hodnote 1000 € s DPH vo forme poukážky prostredníctvom cestovnej agentúry TIP TRAVEL; 1 x víkendový pobyt pre štyri osoby na gazdovstve Marekov Dvor; 1 x víkendový pobyt pre štyri osoby v agroturistickom zariadení Slnečný majer1 x víkendový wellness pobyt pre dve osoby v hoteli Mountain View v Aquacity Poprad.
 • Tretí termín žrebovania: Výhercom výhry v  treťom termíne žrebovanie sa stáva vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý v termíne od 1. apríla 2014 do 30. apríla 2014 (vrátane) splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 3. týchto pravidiel, zároveň sa stal aktívnym užívateľom služby. Žrebovanie prebehne do 7. mája 2014 a žrebovať sa bude o 2 x vybraný pobyt „DOVOLENKA SNOV“ v hodnote 1000 € s DPH vo forme poukážky prostredníctvom cestovnej agentúry TIP TRAVEL; 1 x víkendový pobyt pre štyri osoby na gazdovstve Marekov Dvor; 1 x víkendový pobyt pre štyri osoby v agroturistickom zariadení Slnečný majer1 x víkendový wellness pobyt pre dve osoby v hoteli Mountain View v Aquacity Poprad.
 • Účastník, ktorý bol žrebovaním určený za výhercu, dostatočne včas si nerezervuje termín uplatnenia svojej výhry a spraví tak v čase, keď všetky termíny budú hotelmi už obsadené, stráca právo na výhru.
 • Účastník, ktorý bol žrebovaním podľa týchto pravidiel určený za výhercu, stratí právo na výhru, ak v časovom období odo dňa, v ktorom bol ako výherca vyžrebovaný, do dňa skutočného odovzdania výhry sa stane dlžníkom Slovanetu alebo mu pre porušenie zmluvy bude prerušené poskytovanie služby.
 • Účastník, určený podľa týchto pravidiel za výhercu, berie na vedomie, že právo na výhru je   neprenosné na inú osobu. Tým nie je dotknuté právo výhercu previesť výhru na tretiu osobu po tom, ako ju prevezme od usporiadateľa. Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje usporiadateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania výhry, ako i súhlas  na to, že ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke usporiadateľa  www.slovanet.sk a na stránkewww.netomsvetom.sk a tiež  na to, že jeho meno bude použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Slovanetu.
 • Každý účastník súťaže určený za výhercu zároveň udeľuje súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok na marketingové účely, vrátane ich zverejnenia na internetovej stránke usporiadateľa. Účastník súťaže súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť usporiadateľom nahrávaný. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

7. Všeobecné ustanovenia:

 • Každá osoba, ktorá splní podmienky pre účasť v súťaži, bude zaradená do jednotlivých žrebovaní, ak nie je v týchto pravidlách výslovne uvedené inak. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň vyhlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka súťaže z účasti v súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, nepriznanie práva na výhru, a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania výhry.
 • Výhercovia nemôžu žiadať zámenu výhry  alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
 • Výhru v súťaži nie je možné súdne vymáhať.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť bez uvedenia dôvodu. Usporiadateľ nezodpovedá za služby poskytnuté výhrou, výherca si prípadnú reklamáciu uplatňuje u poskytovateľa jednotlivých výhier uvedených v čl. 3 týchto pravidiel.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť dobu trvania resp. má právo na akékoľvek ďalšie zmeny súťaže. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže usporiadateľ oznámi na svojej internetovej stránke www.netomsvetom.sk
 • Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie informácie o výhre v prípade zmeny kontaktných údajov uvedených vo výhercovej zmluve o poskytovaní služby.
 • Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

v Bratislave, dňa 27. 01. 2014

Pravidlá súťaže sú k dispozícii aj TU.

Žrebovanie

Kompletný popis výhrier je zverejnený v záložke výhry.


3x Kanárske ostrovy

3x týždenný pobyt na Kanárskych ostrovoch pre dve osoby v hoteli Princessa Yaiza Suite Hotel Resort, v   nominálnej hodnote 2320 € s DPH / 1x pobyt, cez cestovnú kanceláriu TUI ReiseCenter. Výhru je možné si uplatniť v termíne od 15.5. do 20.12. 2013, vždy po dohode s cestovnou kanceláriou TUI ReiseCenter, ktorá musí preveriť voľné kapacity hotela na výhercom požadovaný termín.

3x Wellness Hotel Patince

3x víkendový wellness pobyt pre dve osoby vo Wellness Hotel Patince, v   nominálnej hodnote 373 € s DPH / 1x pobyt, cez spoločnosť Wellness. Výhru je možné si uplatniť v termíne od 17.5. do 27.10. 2013, vždy po dohode s rezervačným oddelením vo Wellnes Hotel Patince, ktorá musí preveriť voľné kapacity hotela na výhercom požadovaný termín.

3x Aquacity Poprad

3x víkendový wellness pobyt pre dve osoby v hoteli Mountain View v AquaCity Poprad, v nominálnej hodnote 330€ s DPH/ 1x pobyt, cez AquaCity Poprad. Výhru je možné si uplatniť v termíne od 5.4.2013 do 31.8.2013 vzdy po dohode s recepciou v Aqua City Poprad, ktorá musí preveriť voľné kapacity hotela na výhercom požadovaný termín.

Loader